Vergoeding structuur fysiotherapie

De vergoeding structuur voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Wel of niet chronisch? Wordt het vergoed uit de basisverzekering of aanvullende verzekering? Om duidelijkheid te scheppen kunt u ons factsheet raadplegen. Mocht u alsnog vragen hebben, neem dan contact met ons op. We kijken graag met u mee.

Moet ik eerst naar de huisarts als ik naar de fysiotherapeut wil?

Nee hoor, dat hoeft niet meer. Sinds 2006 is het bij de wet geregeld dat u geen verwijzing van de huisarts meer nodig heeft om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut. Dit wordt de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) genoemd. De fysiotherapeut van nu is hiervoor extra opgeleid. Wij stellen u bij het eerste bezoek een aantal extra vragen, waarmee we kunnen bepalen of u bij ons op het goede adres bent.

Valt Fysiotherapie binnen het eigen risico?

U betaalt het eigen risico als u aanspraak maakt op zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Dit kan voor fysiotherapie zijn bij een chronische aandoening, maar ook voor andere zorg. Het gaat om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico in 2020 bedraagt € 385,-.

Is mijn klacht altijd chronisch als ik een verwijzing van een arts of specialist heb voor fysiotherapie?

Nee, helaas werkt het niet zo. Of u in aanmerking komt voor een chronische diagnosecode hangt af van uw leeftijd en of uw aandoening op de chronische lijst staat. Veel van deze chronische aandoeningen moeten wel door een arts gediagnosticeerd worden en dan krijgt u inderdaad een verwijzing mee. Stel u krijgt een verwijzing van de huisarts mee waar “chronische rugklachten” op staat; rugklachten staan niet op de lijst met chronische aandoeningen en wordt binnen de fysiotherapie als niet-chronisch gecodeerd. Erg verwarrend voor u, aangezien er toch duidelijk het woordje chronisch op staat.

Wilt u meer weten over de chronische lijst, klik dan hier.